Medical Taping

De basis van medical taping werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. Spieren zijn immers niet alleen nodig voor beweging maar zijn, omdat ze mede de toevoer van bloed en de afvoer van afvalstoffen door het lichaam verzorgen, ook bepalend voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Er worden elastische tapes gebruikt die spieren ondersteunen zonder ze te beperken. De normale spieractiviteit verbetert de weefseldoorbloeding en bevordert zo het herstel.

Medical taping is geschikt voor de behandeling van zeer uiteenlopende klachten en beoogde resultaten:

  • Slappe spieren op spanning brengen
  • Gespannen spieren rust geven
  • Spieren beschermen tegen overbelasting
  • Gewrichten beschermen
  • Pijn dempen
  • Ontstekingen reduceren
  • Lichaamshouding corrigeren
  • Lymfeoedeem verminderen

Het is een goede aanvulling op de behandeling van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck.