Chronisch Pijn Protocol

Uitgangspunt in de behandeling van patiënten met chronische pijn vormt een protocol, ontwikkeld door een netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. De oefentherapeuten die werken met het protocol zijn intensief geschoold in de behandeling en begeleiding van chronisch pijnpatiënten. Daarmee biedt het protocol kwalitatief hoogwaardige zorg voor chronische pijnpatiënten.

De basis van het protocol bestaat uit: 

·       Het biopsychosociale model

·       Het avoidance en endurance model

·       De methode oefentherapie Cesar|Mensendieck

·       Motivational Interviewing

·       Educatie aan de hand van pijnverklaringsmodellen

·       Graded Activity

·       Uitbreiding activiteitenniveau bij sensitisatie

·       ACT/ mindfulness

Het uiteindelijke doel van de behandeling volgens het Chronisch Pijn Protocol is dat iemand weer grip krijgt op zijn eigen leven. Dat de pijn niet meer leidend is in het leven, maar een onderdeel ervan.

·       Patiënten leren zelf invloed uitoefenen op hun pijn.

·       Iedere patiënt volgt een programma op maat dat afgestemd is op de individuele behoeften.

·       De mogelijkheden en verlangens van de patiënt om verandering op gang te brengen en daarmee vorm te geven aan een waardevol leven, staan hierbij centraal.