Behandelingen

Oefentherapie

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar uw hele lichaam.

Het doel van oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van uw eigen bewegingsmogelijkheden. Ook wordt rekening gehouden met de situatie waarin u zich bevindt en met uw dagelijkse activiteiten.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ook wel bewegingsapparaat genoemd.

Er wordt advies en oefeningen gegeven, indien nodig worden er manuele technieken toegepast. Adviezen kunnen gaan over houding en over actief blijven ondanks beper­kingen. Oefeningen kunnen bedoeld zijn om de spieren soepeler te maken. Voor sommige oefeningen zijn apparaten nodig, andere oefeningen kunnen zonder apparaten thuis worden gedaan. Masseren doen fysiotherapeuten alleen als het nodig is om de klacht te behandelen.

Medical Taping

De basis van medical taping werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. Spieren zijn immers niet alleen nodig voor beweging maar zijn, omdat ze mede de toevoer van bloed en de afvoer van afvalstoffen door het lichaam verzorgen, ook bepalend voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Psychosomatiek

Door te hoge druk, ingrijpende gebeurtenissen en conflicten kan een mens uit balans raken. Veel en langdurige stress kan ook vergaande psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken.

Tijdens de post HBO-opleiding Psychosomatische Oefentherapie (OPST) worden oefentherapeuten opgeleid tot integrale eerstelijns-therapeut met een paramedische/ somatische invalshoek. Therapie & Training Doetinchem beschikt over die kennis en kunde.

Psychosomatische therapie helpt bij klachten waar artsen op basis van grondig lichamelijk onderzoek geen medische verklaring voor kunnen vinden. Voorbeelden zijn aanhoudende pijnklachten, chronische vermoeidheid, langdurige buik- maag- en darmklachten en lichamelijke functiestoornissen. Veelal heeft dit lichamelijke beperkingen en tevens psychische klachten en/of problemen in de sociale sfeer tot gevolg. Bij langdurige pijnklachten kan iemand bijvoorbeeld moeilijk bewegen, daardoor somber worden en uiteindelijk zelfs zijn of haar werk verliezen. De psychosomatisch oefentherapeut spoort en ruimt samen met u geestelijke en lichamelijke problemen op. U krijgt de controle terug, zodat u op eigen kracht de draad weer op kunt pakken.

Chronisch Pijn Protocol

Uitgangspunt in de behandeling van patiënten met chronische pijn vormt een protocol, ontwikkeld door een netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. De oefentherapeuten die werken met het protocol zijn intensief geschoold in de behandeling en begeleiding van chronisch pijnpatiënten. Daarmee biedt het protocol kwalitatief hoogwaardige zorg voor chronische pijnpatiënten.

De basis van het protocol bestaat uit:
• Het biopsychosociale model
• Het avoidance en endurance model
• De methode oefentherapie Cesar|Mensendieck
• Motivational Interviewing
• Educatie aan de hand van pijnverklaringsmodellen
• Graded Activity
• Uitbreiding activiteitenniveau bij sensitisatie
• ACT/ mindfulness

Het uiteindelijke doel van de behandeling volgens het Chronisch Pijn Protocol is dat iemand weer grip krijgt op zijn eigen leven. Dat de pijn niet meer leidend is in het leven, maar een onderdeel ervan.

• Patiënten leren zelf invloed uitoefenen op hun pijn.
• Iedere patiënt volgt een programma op maat dat afgestemd is op de individuele behoeften.
• De mogelijkheden en verlangens van de patiënt om verandering op gang te brengen en daarmee vorm te geven aan een waardevol leven, staan hierbij centraal.

Groepsbehandelingen

Deze zijn bedoeld voor iedereen die op een verantwoorde manier wil bewegen en behoefte heeft aan duidelijke begeleiding of specifiek voor bepaalde aandoeningen als lage rugklachten, longklachten, obesitas, tijdens of na kanker, COPD, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen of trainingen speciaal voor senioren met klachten aan het bewegingsapparaat

De groepsbehandelingen kunnen tevens een logisch vervolg zijn op individuele oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor het behouden van het behaalde resultaat en ter voorkoming van recidivering van de klachten.

Slaapoefentherapie

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:
• Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen, inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
• Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon 
• Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
• Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
• Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie

FitZwanger

“FitZwanger” is een actieve zwangerschapsbegeleiding waarin verantwoord bewegen centraal staat. Ook ontspanning en theorie vormen een belangrijk onderdeel. Speciaal opgeleide FitZwanger docenten staan garant voor een optimale training en begeleiding van de zwangere en/of pas bevallen vrouw.

Er wordt uitleg gegeven over de veranderingen in het lichaam gedurende de zwangerschap en wat te doen tijdens de bevalling. Een goede gelegenheid om even stil te staan bij de ‘ins and outs’ van zwangerschap en bevordert het herstel na de zwangerschap.

FitKids

FitKids is speciaal ontwikkeld voor basisschool kinderen. Er wordt gesport onder begeleiding van een therapeut, waardoor er veel aandacht is voor het juiste houding en bewegingspatroon. Voor ieder kind worden en doelen opgesteld die aansluiten bij het kind als individu. Alle kinderen die deze manier van sporten leuk vinden kunnen bij ons terecht. Uiteraard kunnen ook kinderen met een specifiek doel komen sporten (overgewicht, hypermobiliteit of motorische ontwikkelingsachterstand enz). Sport en spel zullen gecombineerd worden met het gebruik van fitnessapparatuur waarbij plezien in bewegen voorop staat. Dit alles in kleine groepjes van max. 8 kinderen.